top of page

Voor verwijzers

Verwijzing

Als zorgverlener probeert u zo goed mogelijk aandacht te hebben voor wat een patiënt of cliënt bezig houdt.

Ook als het gaat om de grote vragen van het leven. Soms ontbreken tijd en specialisatie in deze vragen.

U kunt de patiënt of cliënt dan doorverwijzen naar het Centrum voor Levensvragen.

Wilt u bespreken welke begeleiding mogelijk is, dan kunt u ook bij ons terecht.

Wanneer kunt u een geestelijk verzorger inschakelen

U kunt een geestelijk verzorger inschakelen bij iedereen met levensvragen, ongeacht diens achtergrond, bijvoorbeeld bij:

  • een heftige levensgebeurtenis, trauma, conflict (bijna) overlijden

  • (het uitblijven van) heftige emoties, zoals verdriet of angst

  • een ernstig ziekteproces, onmacht, ingrijpende gebeurtenis

  • 'waarom' gedachten, onbegrip of verwarring, 'waarom overkomt mij dit? ' of 'waarom zou ik nog doorgaan?'

Vergoeding

Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder, palliatieve patiënten (inclusief naasten) en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De regeling geldt ook voor nabestaanden die net een dierbare hebben verloren, of voor ouders en hun ernstig zieke kind. Zonodig verwijzen wij door naar specialistische hulp.

 

In eerste instantie worden drie gesprekken gevoerd.

U kunt bij het centrum terecht voor:

  • professionele geestelijke begeleiding in de thuissituatie

  • informatie over de mogelijkheden van geestelijke verzorging

  • deskundigheidsbevordering rondom levensbeschouwelijke thema’s

  • consultatie en scholing voor zorgverleners (ook op maat)

bottom of page